Info till föräldrar

Föräldrarinformation


För att skolan skall fungera så smidigt och bra som möjligt finns några praktiska saker du måste tänka på som förälder:


Är ditt barn sjukt ringer eller mailar du på morgonen till ansvarig lärare  kl. 08.00-08.15. Detta är viktigt!


Ta med frukt söndag-torsdag. Frukten äter förskolebarnen innan – och skolbarnen i samband med förmiddagsrasten.


Barnen bör inte vara på skolan före klockan 08.00 eftersom ingen ansvarig personal har börjat sitt arbete då.

Krabborna, Ödlorna och Skorpionerna börjar kl. 08.15. Solen tar emot barnen och startar sin verksamhet mellan 08.15 - 08.30


Till idrottslektionerna har alla elever idrottskläder, lämpliga skor och handduk med sig. Vi duschar alltid efter idrotten.

Är ditt barn för sjukt för att medverka skickas skriftlig information till idrottsläraren. Förskolebarnen har inga krav på särskild klädsel och duschar inte efteråt.


Ta för vana att kontrollera ditt barns väska varje dag.


Samtliga grupper får veckobrev.

Här hittar du viktig information om den kommande veckan.


Stötta barnens skolgång och var delaktig i barnens upplevelser och vardag. Hjälp till med läxor, var ett stöd och en ”kom-ihåg-hjälp”.


Namna gärna ditt barns kläder. Detta är till stor hjälp när vi hittar glömda plagg.


Eleverna bör inte ta med sig ipad, dataspel, telefoner eller dylikt till skolan. Förskolebarnen tar aldrig med sig egna leksaker till skolan, förutom de dagar de  har ”visningsdag” då barnen får ta med sig varsin sak som de berättar om och visar upp.


Skicka med en vattenmugg till skolan. De flesta skoldagar är varma och det är viktigt att dricka mycket. Skolan har vatten och barnen behöver bara en egen personlig mugg.


Månadskul har vi varje månad.  Vi bakar på fritids och Krabborna står i kiosken på 10-rasten. Kaka och dricka kostar 2 SAR. Förtjänsten går tillbaka till barnen i form av en rolig aktivitet i slutet på skolåret. Efter rasten blir det uppträdanden med sång och musik, mycket uppskattat!


Barnen på avdelningen Solen ska ha ett ombyte som förvaras på skolan i händelse av ”olyckor”.


Om något är oklart, om du har frågor, klagomål, är besviken på något etc, hör av dig till oss eller styrelsens föräldrarepresentant, så reder vi ut det tillsammans!


Till sist: Var positiv till skolan inför dina barn. Inget barn blir hjälpt av föräldrar som är negativt inställda. Entusiasmera, ge beröm och var en positiv kraft. Det smittar av sig!