Solen

Solen


Solen är namnet på de yngsta barnen födda som är födda 2016-2017.  Solen samarbetar ofta med krabbgruppen och har gemensamma aktiviteter.


En dag på solen inleds alltid med en gemensam morgonsamling där alla under sång blir uppmärksammade och får chansen att berätta eller på ett eller annat sätt delge gruppen det man har på hjärtat. Övrig verksamhet kan innehålla: rörelse och idrottslek, kreativa pyssel av många olika slag, skolgemensamma sångstunder och inte minst fri lek.