Krabborna

Krabborna


Här går barn som är mellan 4 och 5 år gamla. I gruppen finns det 5 barn.


Hos krabborna övar vi varje vecka på olika bokstäver. Vi lär oss bland annat om olika former och hur man räknar.