Ödlorna

Ödlorna

 

Vår Ödlegrupp består av de barn som går i förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 2. I gruppen finns 11 barn.

 

Alla elever i klassen har lektioner mellan 8.15 och 13.00 varje dag, och de som går i tvåan har längre skoldagar och slutar 14.00 fyra dagar i veckan. Efter skoldagens slut finns fritids, som håller på fram till klockan 15.00.

 

Skollunch äter Ödlorna i compoundens restaurang och under idrottslektionerna använder vi sporthallen.

 

 

Copyright © All Rights Reserved